5 jaar Autisme Chat: recordaantal oproepers zocht in 2023 online hulp via de Autisme Chat

Printervriendelijke versiePDF version

De Liga Autisme Vlaanderen richtte in januari 2019 de Autisme Chat op, met de steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Over de jaren heen zien ze een duidelijke stijging in het aantal chatgesprekken op de chat.

De Autisme Chat is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk (bvb. ouders, brussen, partners, vrienden). Oproepers kunnen gratis en anoniem bij de Autisme Chat terecht met autismegerelateerde vragen en/of zorgen, informatieve vragen, opvoedingsgerelateerde vragen, nood aan een luisterend oor, oplossingsgerichte ondersteuning, om een situatie te bespreken en samen na te denken …

De Autisme Chat wordt bemand door medewerkers van de vier provinciale begeleidingsdiensten voor personen met autisme die verenigd zijn in de Liga Autisme Vlaanderen (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Wegwijs en vzw Victor) en is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 22u en op woensdag van 14u tot 22u via www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat.

Ben je benieuwd hoeveel gesprekken de Autisme Chat in 2023 heeft gevoerd?
Zouden er voornamelijk ouders naar de chat komen of toch vooral jongeren?
Wil je graag weten over welke thema's er het meest gechat wordt?
Hoe kunnen we meten dat het chatgesprek een effectieve meerwaarde biedt?

Een antwoord op deze vragen vind je in het artikel in bijlage.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.