4/6 - 11/6 - 18/6 - 10/9/2021 Leertafel 'Coachen naar digitalisering' (online)

Printervriendelijke versiePDF version

Doelstellingen:
- De deelnemers brengen hun precieze uitdaging in kaart: op welke moeilijkheden bots ik nu juist bij het proberen meekrijgen
van mijn teamleden in de nodige digitalisering?
- De deelnemers ontdekken hoe ze moeilijkheden kunnen voorkomen én oplossen.
- De deelnemers krijgen inzicht in de principes van verandermanagement (welke fases zijn belangrijk bij een verandering, hoe
een verandering vormgeven, hoe werken aan gedragsverandering, wie hierbij betrekken, hoe hierover communiceren …?
- De deelnemers leren coachen volgens de principes van situationeel leidinggeen
- De deelnemers krijgen praktische handvaten om om te gaan met koudwatervrees en weerstand van medewerkers bij het
digitaliseringsproces
- De deelnemers weten hoe ze deelnemers kunnen motiveren voor het gebruik van digitale instrumenten en platformen.
- De deelnemers gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijkverhalen van andere leidinggevenden

Doelgroep:
Je stuurt een team aan in een werkcontext waar digitalisering belangrijk is, terwijl jouw teamleden geen IT-achtergrond hebben, maar mensen zijn met een beroepsprofiel uit de zorgsector. Om hun job te doen, moeten jouw teamleden in staat zijn om autonoom te werken met digitale instrumenten en platforms. Bvb. om gegevens te registreren, om te communiceren met collega’s en partnerorganisaties,…. Je merkt dat die niet zo evident is: verschillende teamleden hebben koudwatervrees, het werken met digitale tools is een hele uitdaging. Je wil jouw team hier graag bij helpen en wil graag weten hoe je dit kan aanpakken. Dan is deze vorming iets voor jou! (PC331 en PC319.01)

Kostprijs: gratis

Opleider: I-Diverso

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/Leertafel%20%E2%80%98Coachen%20naar%20d...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.