3/12/2021 Verbindend samenwerken op afstand (online)

Printervriendelijke versiePDF version

- We kijken ook naar de aanleiding van het afstandswerk en de impact hiervan op onder meer arbeidsvreugde. Wat maakt dat mensen komen werken en in hoeverre speelt het sociale contact hierbij een rol? Hoe kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan hetgeen mensen belangrijk vinden in hun job?
- Er wordt gekeken naar verschillen tussen mensen: sommige mensen kunnen heel goed thuis werken, voor anderen is dit moeilijker. Dit kan te maken hebben met wat zij belangrijk vinden, maar ook met praktische omstandigheden als werkruimte, andere mensen in huis, … Mensen hebben dus een ideale manier om tot resultaat te komen. Door de bril van Verbindende Communicatie betekent dit: mensen hebben verschillende strategieën om tot hetzelfde doel te komen. Hoe stuur je het gesprek hierover aan zodat de nadruk ligt op het gemeenschappelijke?
- Door op afstand te werken mis je als leidinggevende, maar ook als collega’s onderling heel wat informatie over de persoon als geheel. Hierdoor is het soms moeilijk om je te herkennen in de ander en kunnen we vaak minder van elkaar verdragen.
- Wat zijn praktische tips en aandachtspunten om deze leemte op te vullen? Hoe hou je authentiek contact? Op welke manier hebben andere organisaties dit de afgelopen tijd overbrugt?
- De principes van Verbindende Communicatie en meer bepaald het empathisch luisteren wordt aangebracht en ingeoefend om ook de boodschap te horen achter hetgeen gezegd wordt en om zo tot meer verbinding en meer begrip te komen

Opleider: Impuls vzw

Doelgroep: alle medewerkers

Sectoren:
Federale Gezondheidsdiensten, Gezinszorg, Kinderopvang, Lokale Diensteneconomie, Maatwerkbedrijven - BWP, Maatwerkbedrijven - SWP, Opvoedings -en huisvestingssector, Ouderenzorg, Revalidatiecentra, Socioculturele sector, Thuisverpleging, Vlaamse Welzijnssector, Ziekenhuizen

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/16065

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.