31/01/2022 - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6501/onverstaanbar...

Inhoud
Tijdens deze online studiedag stellen we de fonologische therapie volgens Hodson (& Paden) voor. We illustreren deze met filmpjes en te gebruiken materiaal. Aangezien de Nederlandse aanpassing van het onderzoek van Hodson & Paden alleen tijdens de workshop van Imma Muris en Yvonne Draaisma wordt meegegeven, stellen we ze hier maar kort voor. Daarom komt aan bod hoe we vanuit een spreekstaal en andere fonologische en fonetische onderzoeken (AFPO, NAO en het nieuwe SpraakKlankOnderzoek SKO) behandeldoelen kunnen opstellen.

We schetsen het belang van het trainen van het fonologisch bewustzijn en werken dit praktisch uit. Terloops geven we ook enkele ideeën mee uit Prompt (articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input) en leggen we linken met problemen waarop je bij ernstige verstaanbaarheidsproblemen kan botsen. We wijzen op het belang van ouderbegeleiding en stellen Taalmaatjes hierbij kort voor.

Het geheel wordt ondersteund door filmfragmenten van casussen. Zo komt een casus van een kleuter met klinkerspraak en complexe problematiek uitvoerig aan bod.

Door wie?
Ingrid Herreman
Centrum voor Ambulante Revalidatie 't VLOT te Beveren
Logopedist

Ze volgde o.a. de workshops Hodson & Paden, Metaphon, Prompt en Hanen. Ze is mede-auteur van het PDOD, Protocol Diagnostiek OD en van het ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes.

Voor wie?
Voor logopedisten die kinderen met ernstige fonologische en articulatiestoornissen onderzoeken en/of behandelen

Over wie?
0 - 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.