30/4, 25/5 en 15/6/2021 Samen beslissen (online)

Printervriendelijke versiePDF version

In alle teams, heel multidisciplinair of net niet, moeten er regelmatig beslissingen genomen worden. De tijd dat we daarvoor alleen naar de teamleider kijken, ligt – gelukkig maar – achter ons. Alle teamleden dragen immers mee verantwoordelijkheid voor de effectiviteit en de kwaliteit van de besluitvorming. Toch is er in veel organisaties gemor te horen over de kwaliteit van het nemen van beslissingen. Sommigen voelen zich niet of onvoldoende gehoord, anderen vinden dat het te traag gaat en een derde ergert zich dan weer aan de inhoud van de gemaakte keuzes.

In deze praktijkgerichte vorming staan we eerst stil bij de voornaamste dynamieken die hierbij een rol spelen. We gaan vervolgens in op een aantal modellen en kwaliteitscriteria voor goede besluitvorming. De hoofdmoot van de vorming zijn echter de handvatten en de praktische oefeningen die we gebruiken om persoonlijke vaardigheden aan te scherpen die uitermate behulpzaam zijn in elk overleg. Zonder deze uitgebreid theoretisch te bespreken, putten we daarvoor uit verschillende modellen en kaders voor besluitvorming, groepsdynamica en organisatieontwikkeling.

Al tijdens de opleidingsdag zal de nodige aandacht gaan naar hoe deelnemers de kwaliteit van besluitvorming in hun eigen werkcontext ervaren. Vervolgens gaan ze de aangereikte hulpmiddelen heel bewust inzetten in hun praktijk. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst vormt die ervaring de basis om gericht mee te oefenen en om maximaal een brug te slaan tussen “theorie” en praktijk.

Doelgroep:
Leidinggevenden en medewerkers, tewerkgesteld in PC319.01, in diverse sectoren van zorg en welzijn. Iedereen die op regelmatige basis participeert aan professioneel werkoverleg waarbij het nemen van beslissingen aan de orde is.

Kostprijs: gratis

Opleider: Hefboom

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/vormingsaanbod-319

Organisator: SF319.01 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.