3/03/2022 - ACT-interventies bij autisme

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6468/act-intervent...

Inhoud
Tijdens deze studiedag krijg je een introductie over hoe je vanuit een ACT-bril naar begeleidingen van jongeren en jongvolwassenen met autisme kan kijken. Na een korte introductie over ACT, zullen de verschillende ACT-processen verder toegelicht worden, met aandachtspunten voor de toepassing bij personen met autisme, maar ook hoe ACT ingezet kan worden bij het systeem rondom deze persoon, om samen bruggen te bouwen tussen de persoon met autisme en de wereld.

De focus tijdens deze studiedag zal grotendeels theoretisch zijn, met een beperkte mate van praktische toepassing. Interactiviteit wordt geapprecieerd.

De inhoud richt zich op het werken met jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) met een autismespectrumstoornis en normale begaafdheid.

Door wie?
Elke Bussels

Klinisch (neuro)-psycholoog, ACT-therapeut & Auti-coach

Pascal-Claes, F. & Bussels, E. (2015). Autisme en ACT. In: A-Tjak, J. (Red.), Acceptance & Commitment Therapy. Theorie en praktijk (2de herziene druk) (pp. 177-185). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Voor wie?
Professionals/hulpverleners die werken met personen met autisme en normale begaafdheid (12-25 jaar). Enige voorkennis van ACT is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Over wie?
12 tot 25 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.