30/11/2020 - Online workshop - Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-workshop---een-andere-kijk-op-g...

We verkennen de cognitieve en zintuiglijke stijlen met de implicaties voor het specifieke gedrag bij ASS. Kinderen en jongeren vertonen vaak een vertraagde emotionele ontwikkeling, vragen verduidelijking in tijd, ruimte en in aanpak. Ook speelt de zintuiglijke informatieverwerking een grote rol bij onder- en overprikkeling in de klas.

We onderzoeken de kenmerken en functies van dit gedrag, bekijken gericht onderzoek o.a. SEO, 4 kwadranten, 21 zintuiglijke stijlen, ABC-schema, enz.

Deze methodieken worden onder vorm van een workshop met verschillende doe-opdrachten ingeoefend. Als leerkracht, ondersteuner, therapeut blijf je in je kracht staan en je kan ermee concreet aan de slag gaan. Eigen inbreng a. d. h. v. een vooraf ingestuurde casus is mogelijk.

Dit is een workshop waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld wordt, zodat je met concrete handvatten terug naar huis gaat.