30/11/2020- Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar)

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/morfosyntaxis-een-creatieve-verkenning...

Syntaxis en morfologie vormen een essentieel onderdeel in de taalvorm in functie van de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen.

Problemen met morfosyntaxis hebben een weerslag op het begrijpen van instructies, nuances, gesprekken en verhalen, op de narratieve vaardigheden en op het gebruik van taal in communicatieve interactie. Deze tekorten hebben invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling.

Na een beknopt theoretisch kader volgt een overzicht van beschikbare onderzoeksinstrumenten van de formele taalaspecten morfologie en syntaxis.

In hoofdzaak richt deze studiedag zich vervolgens op specifieke doelen, bruikbare technieken en behandelmethoden om het morfosyntactische niveau te verhogen in een communicatief gerichte taaltherapie i.s.m. ouders. We voorzien tijd voor praktijkgerichte opdrachten, therapiesuggesties, materiaal en het uitwisselen van ervaringen.