30/09/2021 - Indienen van een VIPA-dossier (klassieke financiering)

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6275/Indienen-van-...)

De klassieke procedure en bijzondere uitrusting worden toegelicht: regelgeving, de subsidiabele oppervlakte, de subsidieberekening en de documenten die nodig zijn voor de opmaak van het masterplan en het projectplan.

De onderstaande vragen worden vooraf naar de deelnemers verstuurd en er wordt gevraagd dat zij, wanneer ze bezig zijn met een bepaald project, de antwoorden hierop mee te brengen.

Over welk(e) project(en) gaat het?
Betreft het een nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing, aankoop zonder verbouwing of aankoop met verbouwing?
Wie is de aanvrager (rechtspersoon) en bouwheer?
Voor welke voorziening plant u het project?
Werden in het verleden reeds VIPA-subsidies verkregen voor dit project?
Hebt u al een erkenning voor het geplande project van toepassing?
Wat is de capaciteitseenheid (VTE’s) voor het gewenste project?
Welke gebouwen blijven behouden na de realisatie van uw nieuw project?
Bruto-oppervlakte van de beschikbare gebouwen (alle verdiepingen, alle functionele ruimten), dat na de realisatie van uw nieuw project nog in gebruik wordt genomen
Schatting van de bruto-oppervlakte van het toekomstige gebouw of project (alle verdiepingen, alle functionele ruimte)

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.