30/09/2021 - Basiscursus RESTART DCM

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6214/Basiscursus-R...

De richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ adviseert het behandelen van jonge, stotterende kinderen te doen volgens het Demands & Capacities Model (DCM) of volgens het Lidcombe Programma (LP). Onderzoek heeft aangetoond dat beide behandelingen vergelijkbare resultaten geven (de Sonneville e.a., 2015).

Deze driedaagse workshop is bedoeld voor collega-logopedisten die praktisch aan de slag willen met het Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART-werkwijze.

Voor verder inhoudelijke informatie over de RESTART Werkwijze zie www.restartdcm.nl.

Dag één: het doen van diagnostiek en voeren van een adviesgesprek; het opstellen van een omschrijvende, logopedische diagnose; het formuleren van een behandelplan met SMART-doelen; intensief oefenen van het verlagen van motorische en linguïstische Demands (Verwachtingen).

Dag twee: het verlagen van emotionele en cognitieve Demands en het vergroten van de motorische, linguïstische, emotionele en cognitieve Capacities (Mogelijkheden).

Dag drie: ongeveer twee maanden later, worden ieders ervaringen in de praktijk aan de hand van eigen casuïstiek besproken.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.