29/9/2022 Ouderparticipatie in jouw kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

We zijn het er allemaal over eens dat ouders een belangrijke rol spelen in de kinderopvang. We erkennen hen als de eerste opvoeder en een goede samenwerking tussen ouders en opvang is in het belang van zowel kinderen, gezinnen als begeleiders. Het accent in deze vorming ligt op ouderbetrokkenheid. Hoe kan je die realiseren. Welke aanpak werkt goed? Wat kan je verwachten?
Er bestaat geen beste vorm van participatie. Elk gezin, elke ouder participeert op zijn of haar manier. Samen reflecteren we over ouderparticipatie in jouw opvang. We staan stil bij het perspectief van de opvang en de kinderbegeleiders en bij de verschillende perspectieven van ouders. We zoeken samen naar actiepunten om het ouderbeleid aan te pakken vanaf de allereerste kennismaking met de ouders tot het moment dat ze samen met hun kind(eren) jouw opvang uitzwaaien.

Doelgroep: Kinderbegeleiders in de groepsopvang tewerkgesteld in PC331

Opleider: VCOK

Kostprijs: gratis

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/16450

Organisatie: SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.