29/03/2022 - Kaatje Klank 2.0: werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6381/kaatje-klank-...

Inhoud
Wil je meer weten over hoe je met klanken en letters aan de slag kan, van de eerste tot en met de derde kleuterklas? Wil je weten welke activiteiten en spelletjes echt effectief zijn en welke niet? Wil je weten waarom klankbewustzijn en spontaan schrijven zo belangrijk zijn in de kleuterklas?

Vraag je je af hoe je het klank- en letterverhaal speels en boeiend kan aanbrengen, zodat je ook taalzwakkere en jonge kleuters op hun niveau kan motiveren en stimuleren? En: wil je kennis maken met de lieveling van alle kleuters, handpop Kaatje Klank? Dan is deze workshop over 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De taaleducatieve en methode-onafhankelijke didactiek 'Kaatje Klank' is stimuleert op een speelse en doelgerichte manier de voorbereidende technische leesvaardigheden van kleuters. Samen met Kaatje Klank en haar vriendjes beleven de kleuters allerlei spannende klank- en letteravonturen en oefenen ze speels én de klankletterkoppeling én die auditieve klankbewustzijnsvaardigheden die van belang zijn om te leren lezen.

Kaatje Klank 2.0. hanteert een systematisch aanpak en is uitgebreid met een leerlijn van de eerste tot de derde kleuterklas. Ze houdt bovendien rekening met de belangrijke rol die articulatie en executieve functies in deze eerste stapjes in het leesproces spelen.

Kaatje Klank werd uitgewerkt, herwerkt en uitgetest in diverse klascontexten in het kader van de PWO-onderzoeksprojecten ‘Spreken verfijnen in de kleuterklas’ en ‘Klank Klaar voor de leesstart’, gefinancierd door Odisee en in samenwerking met KU Leuven, VUB en Onderwijscentrum Brussel.

Tijdens deze workshop verkennen we met een kookmetafoor de wetenschappelijke achtergrond en de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank. We krijgen inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan klankbewustzijn en andere voorbereidende technische leesvaardigheden te werken én bekwamen ons ook in het stapsgewijs begeleiden van deze activiteiten. We besteden hierbij speciale aandacht aan de begeleiding van kleuters met een verhoogd risico op leesproblemen.

Deelnemers die dit wensen kunnen zich ook inschrijven voor een terugkomsessie die wordt voorzien op dinsdag 24 mei 2022 van 9u30 tot 12u30 (zie vorming met code ???).

Door wie?
Lieve Van Severen
Taaldocente Hogeschool Odisee

Voor wie?
Kleuteronderwijzers (van eerste tot derde kleuterklas), zorgondersteuners, zorgcoördinatoren, directies en leerkrachten van het eerste leerjaar. Ook schoolnabije medewerkers (pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, andere onderwijsondersteunende diensten) zijn welkom!

Over wie?
4 - 6 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.