29 april, 14 juni, 23 september, 25 november - Lerend netwerk voor directies WZC, (13u30-16u30)

Printervriendelijke versiePDF version

De permanente evoluties, maatschappelijk, maar ook binnen de zorg, dwingen tot voortdurende aanpassing en bijsturing. Dit impliceert dat directies permanent moeten schakelen tussen verschillende rollen van leider (=inspirator, motivator), manager, coach, netwerker, ondernemer. Een hele uitdaging! De verwachtingen van stakeholders en de schaarste op de arbeidsmarkt maken dit nog complexer.
Steeds meer directies worstelen om in balans te blijven. Tijdens deze intervisie komen diverse thema’s aan bod. Elke deelnemer kan ook eigen ideeën en onderwerpen aanreiken. Aan de hand van een aantal creatieve methodieken wil Anker deelnemers uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/lerend-netwerk-voor-directi...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.