28/10/22 - overgang minderjarigen (PAB/MFC) naar meerderjarigenzorg (PVB)

Printervriendelijke versiePDF version

Deze ONLINE vorming behandelt elke mogelijke situatie van overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg: wat als de minderjarigen een PAB heeft, wat als hij/zij/x een MFC gebruikt, wat bij een combinatie, wat met een convenant...? Nadat we kort stilstonden bij wat een PVB is, behandelen we elke situatie. Je krijgt dus een mooi overzicht van de te ondernemen stappen per situatie. 

 

Deze vorming gaat ONLINE via teams door op 28/10 van 11u-12u30 en kost 50€.

Schrijf je in via info@absoluutvzw.be met als onderwerp 'overgang minder- naar meerderjarigen'. Vermeld ook de naam van je organisatie, de juiste datum (28/10) & of je al dan niet een factuur wenst.
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met een uitnodiging tot betaling. De week voor de vorming ontvang je de link naar de TEAMS-vergadering. 

 

 

 

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.