28/10/2021 - Ontwikkelingsstimulering bij kinderen met autisme

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6256/Ontwikkelings...

Deze studiedag biedt recente inzichten op het gebied van autisme en maakt het belang van vroegsignalering en vroeginterventie duidelijk. De meest effectieve behandelingen om (jonge) kinderen met ASS vaardigheden aan te leren bestaan uit een combinatie van technieken om de betrokkenheid en motivatie van het kind tijdens interacties te verhogen én gedragstherapeutische technieken om vaardigheden aan te leren. We maken kennis met deze technieken en bespreken een aantal specifieke behandelings-programma’s die geïmplementeerd zijn in Vlaanderen en/of Nederland bij kinderen met autisme tot ong. 12 jaar oud.
Zo komt de nieuwe, laagdrempelige interventie BEER (Blended E-health of children at Early Risk) aan bod. Deze kan ingezet worden zodra er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het zeer jonge kind. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) ASS kunnen we de sociale gerichtheid en de communicatie van het kind stimuleren met behulp van de motiverende technieken van de Pivotal Response Treatment. We leren wat kernvaardigheden zijn en op welke manier leermomenten opgezet kunnen worden. Overeenkomsten en verschillen met Floortime komen hierbij ook aan bod, evenals uitleg over de inzet en de aanpassing van Discrete Trial Training bij kinderen die sterk afhankelijk zijn van structuur. We maken ook een klein uitstapje naar PECS om kinderen die verbaal (nog) niet kunnen praten, toch een stem te geven.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.