28/05/21 - Online studiedag - WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In Context)

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-studiedag---writic-writing-read...

De WRITIC is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven. De WRITIC wordt afgenomen in de klas bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van pen- en papiertaken. De afname in de klas vindt plaats op het moment dat de kinderen in groepjes aan het werk zijn.

Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan. De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De test heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in het eerste leerjaar (NL: groep 3) en draagt bij aan het opsporen van kinderen met een risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Tijdens deze online studiedag geven we informatie over de achtergrond, ontwikkeling en inhoud van de WRITIC. Het afnemen en interpreteren van de WRITIC wordt uitgebreid geoefend met behulp van videomateriaal. Verder volgt informatie over advies en interventie. Na de studiedag kunt u de WRITIC betrouwbaar gebruiken in de beroepspraktijk.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.