28/03/2022 - Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6441/woordenschatu...

Inhoud
Bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en ontwikkelingsdysfasie (OD) ontwikkelen woordenschat en semantiek vaak moeizaam.

Tijdens deze online workshop geven we informatie over het verwerven van woordenschat en de gevolgen bij TOS en OD.

We bieden tips aan bij het uitbreiden van woordenschat en gaan vervolgens concreet aan de slag.

Door wie?
Begga Van De Walle
CAR Overleie
Logopediste

Werkzaam in het CAR Overleie te Kortrijk, waar ze ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Verder is ze coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Taaltherapie bij kinderen’ en lid van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Hanen’.
Coauteur van ‘Het verhaal van Odi’ (2014), een verhaal voor psycho-educatie bij jonge dysfatische kinderen en het ‘Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie’ (PDOD) (2018).

Voor wie?
Deze online workshop is bedoeld voor logopedisten die betrokken zijn bij therapie van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Over wie?
Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.