28/02/2022 - Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6514/beginnende-en...

Inhoud
Een klein, venijnig en verraderlijk beestje – we kennen het allemaal als corona - heeft de voorbije maanden veel onheil, verdriet, ongerustheid en ongemak veroorzaakt. En wie de kans had om verder te werken, kreeg de uitdating voorgeschoteld om therapie op afstand te geven. Ook deze cursus zal vanop afstand gegeven worden. Gelukkig is er een chatfunctie waardoor jullie interactie nog altijd mogelijk is! En uiteraard gaat er veel aandacht naar de aanpassingen die nodig zijn om deze inhouden binnen een telelogopedie te kunnen verwezenlijken.

Tijdens deze online studiedag bekijken we eerst op welke manier we de moeilijkheden in kaart kunnen brengen en hoe uit de totaliteit van de testresultaten een begeleidingslijn kan ontstaan. Daarna volgen we het normale ontwikkelingsverloop en bekijken we telkens wat er mis kan lopen en hoe we praktisch én speels voor ondersteuning kunnen zorgen. Zo zoeken we uit hoe we het fonetisch schrijven kunnen versterken en vervolgens kunnen uitbreiden naar de eerste morfemen (bv. achtervoegsels, voorvoegsels, meervouds-aanduidingen) en samenstellingen, hoe een kind de homofonen (bv. ei/ij en au/ou) kan verwerven en hoe het tot het toepassen van de eerste spellingsregels kan komen.

We besteden veel aandacht aan het ondersteunen van kinderen die de spellingsregel van de open en gesloten lettergrepen niet via de klassikale aanpak verwierven. Verder gaan we uitgebreid in op het remediëren van de werkwoordsvervoeging en de ontwikkeling van het woordbeeld in het Nederlands en het Frans. Tot slot bekijken we de impact van ernstige, opvallende, hardnekkige spellingsmoeilijkheden (dysorthografie) op de schoolse ontwikkeling en de mogelijkheden van hulpmiddelen. We gaan in op het dilemma van attestering.

Door wie?
Hilde Heuninck
Logopedist

Al meer dan 35 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Voor wie?
Voor therapeuten, zorgleerkrachten en taakleerkrachten (klasleerkrachten zullen veel, maar niet alle tips kunnen gebruiken).

Over wie?
6 tot 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.