27/09/2021 - Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6168/Opmaak-Sensor...

Waar we ons tijdens de basisvorming ‘over- en onderprikkeling’ beperkt hebben tot observatie, gebruiken we tijdens deze verdiepende workshop ook gestandaardiseerde vragenlijsten om de sensorische prikkelverwerkingsmogelijkheden van een leerling én het effect hiervan op het functioneren in de klas in kaart te brengen. De prikkelverwerking biedt kansen en kwetsbaarheden op het vlak van de zintuigen, gedrag, beweging, alertheid, motivatie en aandacht. We werken vanuit een casusvoorbeeld.

Doelen van deze verdiepende workshop:

Het niveau van responsiviteit (hypo- en hyperresponsief) in kaart brengen op sensorische situaties in de klas en omgeving
Het effect hiervan op gedrag, resultaten, lichaam, motivatie, aandacht en alertheid te kunnen beschrijven
Zintuiglijke ervaringen, compenserende sensorische en cognitieve strategieën vertalen naar de klascontext en omgeving
Interventies plannen samen met de leerkracht, ondersteuner en/of externe therapeuten

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.