27/04/2023 - Voeding en prematuriteit - Logopedische aanpak van voeding(sproblemen) in de eerste levensjaren

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/6891/voe...

Inhoud
Prematuren zijn bij de geboorte niet alleen kleiner, maar ook onrijper dan voldragen baby’s. Zo hebben ze meer moeite om levensbelangrijke taken uit te voeren zoals ademen en eten.

Leren drinken is voor een prematuur geboren baby en de ouders een zeer belangrijke stap. De verwerking van alle prikkels speelt hierbij een belangrijke rol en kan een negatieve invloed hebben op de latere eet- en drink-ontwikkeling. De begeleiding van voeding bij prematuur geboren kinderen is niet altijd vanzelfsprekend en vergt een multidisciplinaire aanpak.

Tijdens deze studiedag behandelen we voeding en eventuele voedingsproblemen (in al zijn facetten) bij prematuren in het kader van ontwikkelingsondersteunende zorg. We focussen niet louter op de eerste maanden, maar trachten de voeding doorheen de levensjaren te overlopen. We geven concrete handvatten voor zorgverleners van prematuur geboren kinderen. Er is zeker tijd voor casussen en concrete voorbeelden.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.