27-29/9/2022 Voorbereiding rijbewijs B

Printervriendelijke versiePDF version

Om de deelnemers wegwijs te maken in de verkeersregels, vertrekt onze opleider telkens vanuit concrete verkeerssituaties. Dit maakt de leerstof heel bevattelijk. Hij brengt een bepaalde verkeerssituatie in beeld (bijvoorbeeld door foto’s, filmpjes, tekeningen op het bord of speelgoedauto’s op een miniatuurweg met miniatuur verkeersborden, afbeeldingen van goed/fout situaties …) en bevraagt de deelnemers over wat zij moeten doen als zij bijvoorbeeld de groene auto zouden zijn, of wie er voorrang heeft, of vraagt hen een antwoord A, B of C te geven of wat is goed/fout? Op deze manier vertrek de opleider van de kennis die de deelnemers reeds hebben.
Opdat iedereen actief zou nadenken, en opdat de opleider kan zien met welke thema’s de deelnemers goed mee zijn (en met welke minder goed), laat de opleider telkens iedereen het antwoord noteren op een blaadje en dit in de lucht steken.
Vervolgens pikt de opleider in op de antwoorden van de deelnemers. Wat denken de meeste deelnemers? Is dit juist en waarom? Of is het fout en waarom? De opleider maakt duidelijk waarom welk antwoord het juiste is en maakt de vertaling naar de concrete verkeersregel. Hij zet deze in de verf.
Door dit stramien aan te houden in de verschillende sessies, weten de deelnemers waaraan ze zich kunnen verwachten. De opleider kan ook vatten waar er nog moeilijkheden liggen in de groep (daar waar meerdere deelnemers foute antwoorden (blijven) geven).
Daarnaast werkt de opleider ook met afbeeldingen van verkeersborden die de deelnemers bij de juiste betekenis moet leggen. En met afbeeldingen van auto’s en hun onderdelen (banden, mistlichten…) in het onderdeel “Jij en je auto”.
De opleider laat de deelnemers oefeningen maken op de computer ter herhaling van de leerstof. De laatste dag volgt ook een proefexamen. Het is belangrijk dat de deelnemers dit op de computer oefenen, zo bereiden ze zich optimaal voor op het echte examen. Tijdens het proefexamen ervaren ze ook een eerste keer hoe het is om het examen tegen tijdsdruk af te leggen.
De opleider laat de deelnemers kennismaken met het online leerplatform www.mijnrijbewijsB.be. Hij zorgt ervoor dat ze een login hebben en legt uit hoe dit werkt. Dit platform is een handig hulpmiddel voor de deelnemers om zich voor te bereiden op het examen. Dankzij het opvolgsysteem leren ze zichzelf goed inschatten en weten ze wanneer ze voldoende voorbereid zijn om het examen af te leggen. Na elk thema kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag op het online leerplatform om het zonet geleerde in te oefenen.

Doelgroep: Doelgroepmedewerkers LDE

Opleider: I-Diverso

Locatie: I-Diverso, Nieuwstraat 7, Brugge

Kostprijs: gratis

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/16561

Organisatie: SF LDE i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.