26/10/2021 - PROMPT 2: van techniek naar interventie

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6297/PROMPT-2-van-...

In deze driedaagse workshop leren logopedisten meer over de techniek van PROMPT. We gaan in op het stellen van individu specifieke doelen die passen in de PROMPT-filosofie. De logopedist leert PROMPT te gebruiken in de logopedische behandeling van zowel kinderen als volwassenen, met aandacht voor de transfer en generalisatie van het geleerde. De nadruk tijdens de workshop ligt op kinderen, maar het geleerde kan ook worden toegepast op volwassenen.

Na afloop van deze workshop kan de deelnemer:

de PROMPT principes en techniek beschrijven en toepassen.
Parameter, Syllable, Complex en Surface PROMPTs differentiëren en toepassen bij diverse spraakproductieproblemen.
de drie bewegingsvlakken beschrijven en aangeven hoe deze in de PROMPT- behandeling ingezet worden.
meetbare doelen opstellen die passen bij de individuele cliënt en diens communicatieve mogelijkheden
een behandelplan opstellen waarbij de spraakmotorische doelen een verbinding leggen tussen de spraak, de taal en de sociale interactie.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.