26/10/2021 - Het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model - Inleidende studiedag

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6298/Het-Cognitive...)-Model--Inleidende-studiedag

Het Cognitive Disabilities Model (CDM) is in de jaren 1980 ontwikkeld door Claudia Allen om de handelingsbeperkingen te kunnen inschatten. Het CDM is oorspronkelijk ontwikkeld om gebruikt te worden in de chronische psychiatrische populatie. Later is men het CDM ook gaan gebruiken bij cliënten met NAH en cognitieve letsels.

In het werken met cliënten met cognitieve letsels heeft ervaring ons geleerd dat het net die cognitieve restletsels zijn die de grootste impact op de participatie van de cliënt hebben. Maar, net de complexiteit van die cognitieve stoornissen maakt het niet voor de hand liggend om op een eenvoudige manier inzicht te verkrijgen in de cognitieve mogelijkheden van de cliënt om zo een aangepaste woonvorm te kunnen creëren.

Het (reconsidered) Cognitive Disabilities Model (CDM) is een hulpmiddel dat is ontwikkeld door Claudia Allen. Het laat ons toe om op een eenvoudige manier de ernst van de impact van aanwezige cognitieve restletsel in te schatten. Het CDM deelt het cognitief functioneren van de cliënt met NAH op in zes niveaus van functioneren. Elk niveau geeft een idee over de leervaardigheid van de cliënt, helpt zorgverleners en mantelzorger om het gedrag van de cliënt beter te begrijpen en geeft het zorgteam handvatten om aangepaste zorg en begeleiding, én een aangepaste woonomgeving te kunnen adviseren/aanbieden.

Deze praktische, inleidende studiedag is een mix van zowel theoretische achtergrond als oefeningen in het leren bepalen van het niveau van functioneren en oefeningen in de vertaalslag naar de praktijk. Als laatste volgt een brainstorm over mogelijke implementatie in de huidige werking.

Leerdoelen:

Tijdens deze inleidende studiedag ontwikkel je inzicht in de zes niveaus van cognitief functioneren, zoals beschreven door Claudia Allen.
Je maakt kennis met de verschillende manieren om het niveau van functioneren te kunnen bepalen.
Er wordt samen nagedacht over de mogelijke implementatie van het CDM binnen de eigen werking.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.