26/09/22 ICOBA - Train de trainer: omgaan met agressie

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vijfdaagse vorming met terugkomdag verwerf je extra expertise in je mogelijke rol als trainer in je organisatie rond het thema omgaan met agressie. Je leert een lesplan opstellen en rollenspelen begeleiden en leert signalen tijdens een training analyseren en signaleren aan je organisatie.

WANNEER EN WAAR
Vorming: 26/09/22 - 3/10/2022 -10/10/2022 - 17/10/2022 - 24/10/2022 telkens van 9u00 tot 16u15
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Terugkomdag: 6/02/23 van 9u00 tot 12u30 ONLINE

PROGRAMMA
Als hulpverlener kom je heel wat agressie tegen. Agressie voorkomen, ermee omgaan en zorgen voor opvang na een agressiesituatie zijn fundamentele vaardigheden die je best up-to-date houdt. Interne trainers spelen hierin een sleutelrol. Want zij hebben voeling met de werking en de concrete situaties, de interne cultuur en geschiedenis van de organisatie. Deze 5-daagse training met terugkomdag wil beginnende en ervaren interne trainers ondersteunen in hun rol.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

WERKVORM EN METHODIEKEN
We werken interactief en vanuit de ervaring en de praktijk van de deelnemers. We reiken een aantal theoretische kaders en concrete tools aan. De deelnemers passen dit onmiddellijk toe op de eigen opleiding. Ze werken een lesplan, aangepaste methodes en werkvormen uit die ze nadien in hun werkcontext kunnen inzetten om hun agressie-training te versterken.
Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om tijdens dag 3 en 4 een korte les te geven en ontvangt feedback van mededeelnemers en trainer. Op dag 5 krijgen ze de mogelijkheid om een stuk micro-teaching te hernemen en bewust te oefenen met 1 of meerdere aandachtspunten.
Om de deelnemers te ondersteunen in het toepassen van het geleerde in hun eigen werkcontext wordt er tussen de 4 en 6 maanden na het beëindigen van de opleiding een terugkomdag voorzien.

VOOR WIE
Beginnende en ervaren interne trainers binnen organisaties uit de sector 319.01 of 331 rond het thema ‘omgaan met agressie’.

OVER DE LESGEVER
Kris Verherstraeten werkt als trainer en coach voor D-na. Hij begeleidt organisaties en hun medewerkers in hun ontwikkeling. Hij werkt sinds 2005 rond thema’s als omgaan met agressie, het opzetten van een agressiebeleid en het opleiden van interne trainers. Hij studeerde maatschappelijk werk en werkte jarenlang in de social-profit sector. Tijdens zijn werk werd hij zelf regelmatig geconfronteerd met moeilijk gedrag en agressie van jongeren.

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/16661

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.