26/08/24 Boys will be boys?

Printervriendelijke versiePDF version

Jongens en meisjes lijken meer op elkaar dan ze van elkaar verschillen. En toch zie je in het totale beeld verschillende tendensen in hoe jongens en meisjes in de wereld staan. Naast onmiskenbare biologische en fysiologische verschillen zie je in hun gedrag eveneens verschillen.

Tijdens deze masterclass word je ondergedompeld in de belevings- en ontwikkelingswereld van jongens. Je krijgt tal van inzichten en nuttige tips over de omgang met jongens. Je komt aan de weet hoe je beter kan inspelen op de eigen-aardig-heden van jongens en hoe je een echte mentor voor ze kan zijn.

Onderwerpen die aanbod komen:

– Ontwikkeling tussen aanleg en omgeving
– Sekse-specifieke ontwikkeling
– Initiatie en de rol van de vader
– De ontwikkeling van mannelijke identiteit
– Grondslagen voor de begeleiding van jongens

Er zal ruimte zijn om met eigen vragen en casussen aan de slag te gaan.

https://www.deonderstroom.be/opleiding/masterclas-boys-will-be-boys-augu...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.