25/04 en 16/05 Focus op baby's - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

INHOUD
Na deze vorming kan de deelnemer:
- een beter begrip hebben van de leef- en ervaringswereld van baby's
- weten wat belangrijk is in pedagogisch handelen ten aanzien van baby's
- extra inzichten en inspiratie hebben opgedaan om baby's te ondersteunen in hun ontwikkeling op verschillende gebieden
- de verschillende momenten gedurende de dag (onthaal, spel, verzorging, enz.) vanuit het perspectief van een baby bekijken en begrijpen hoe deze in jouw eigen praktijk zijn georganiseerd
- actiepunten formuleren voor jouw eigen praktijk op basis van reflectie over hun eigen handelen en aanbod ten aanzien van baby's.

PROGRAMMA
Bij baby's brengen gaat er veel tijd naar zorgtaken en slaap, maar er zijn talloze kansen om hun ontwikkeling en interactie te ondersteunen, zelfs tijdens deze momenten. In deze boeiende vorming richten we ons op pedagogisch werken met baby's in de kinderopvang en behandelen we alle aspecten van deze belangrijke taak.

Wat kun je verwachten:
- Leer hoe je gerichte aandacht kunt schenken en de ontwikkeling van een baby kunt ondersteunen tijdens verzorgingsmomenten.
- Ontdek hoe je deze momenten speels en interactief kunt maken voor de baby.
- Begrijp de behoeften van baby's gedurende verschillende momenten van de dag en leer welke prikkels interessant voor hen zijn.
- Verken methoden om met baby's in dialoog te gaan en het onderlinge contact tussen baby's te stimuleren.

Deze vorming is praktijkgericht en biedt ruimte voor ervaringsuitwisseling, oefeningen en discussies aan de hand van casussen en filmpjes.

DOELGROEP
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar tewerkgesteld binnen PC331

OPLEIDER
VCOK

LOCATIE
Online

KOSTPRIJS
gratis

MEER INFO
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/24789-0

ORGANISATIE
SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.