24/05/2022 - Kaatje Klank 2.0: werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool - terugkomsessie

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6544/kaatje-klank-...

Inhoud
De deelnemers die de workshop 'Kaatje Klank 2.0' gevolgd hebben bij Sig op 29 maart 2022 en interesse hebben in het bijwonen van de terugkomsessie worden verondersteld om op voorhand enkele activiteiten uit te proberen in de eigen klaspraktijk met de materialen van de lesgevers die aangereikt werden tijdens de workshop.

Zij sturen hun vragen en een opname en fotomateriaal van de activiteiten in de eigen klaspraktijk een week voor het terugkommoment door naar de lesgever(s), dus ten laatste op 17 mei 2022.

Tijdens de terugkomsessie krijgen de deelnemers de mogelijkheid om:

te reflecteren met behulp van de docent over de try-out in de eigen klaspraktijk
zich verder te bekwamen in het krachtig begeleiden van klankbewustzijns- en letteractiviteiten
te weten te komen hoe ze risicokleuters kunnen ondersteunen tijdens klank- en letteractiviteiten door bijvoorbeeld in te zetten op executieve functies

Door wie?
Lieve Van Severen
Een taaldocent van Hogeschool Odisee

Voor wie?
Kleuteronderwijzers (van eerste tot - derde kleuterklas), zorgondersteuners, zorgcoördinatoren, directies, en leerkrachten van het eerste leerjaar. Ook schoolnabije medewerkers (pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, andere onderwijsondersteunende diensten) zijn welkom!

Over wie?
4 - 6 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.