24/05/2022 - De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen… en de aanpak - De 4 W’s - which, where, why, what (to do)

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6478/de-meest-voor...

Inhoud
Als er sprake is van ernstige problemen in de opvoeding van een kind/jongere stellen ouders, leerkrachten en andere opvoeders een vierledige hulpvraag: ze wensen enerzijds een duidelijke diagnose (which), ze vragen zich af waar en waarom (where en why) en gaan ook op zoek naar een behandeling op maat van het kind/jongere (what to do). Of nog: Wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen?

Komen aan bod in deze workshop: Wat zijn opvoedingsproblemen, wat zijn gedragsproblemen, wanneer spreken we van ontwikkelings- of gedragsstoornissen? Welke zijn de meest voorkomende? Hoe wordt actueel gekeken naar deze problemen? Recente inzichten rond diagnostiek en classificatiesystemen komen ook aan bod.

Daarnaast gaan we in op de vraag hoe we tot een coherente aanpak komen, een adequaat handelingsplan ontwikkelen, waarbij ook het kind of de jongere en het gezin een stem hebben.

Het gaat om een interactieve workshop. Dit is een voornamelijk praktijkgerichte opleiding die veel rekening houdt met de aangereikte casuïstiek.

Door wie?
Maurits Wysmans, tot november 2020 actief als opleidingsverantwoordelijke en momenteel nog als gastprofessor verbonden aan de UCLL. Hij is deskundig op het terrein van opvoedings- en gedragsproblemen en daarnaast ook auteur van diverse artikels en coauteur van het boek ‘Praten met ouders’ (Lannoo Campus)

Voor wie?
Hulpverleners in de kind- en jeugdhulp, ondersteuners, zorgcoördinatoren, pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, jeugdprofessionals. Geen specifieke voorkennis

Over wie?
1 - 21 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.