24/02/2022 - Zelfregulering en werkgeheugen als basis van leren: wat en hoe te trainen bij jonge kinderen?

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6513/zelfregulerin...

Inhoud
Zelfregulering wordt erkend als een belangrijke factor van schoolrijpheid en van schoolsucces. Het gaat namelijk om een goede basishouding om te leren. Een goede zelfregulering veronderstelt een aantal verworven vaardigheden. Ze zijn voorwaarden, zonder dewelke zelfregulering niet lukt. De belangrijkste die we terugvinden in de literatuur zijn: werkgeheugen activeren, inhibitiecontrole, flexibiliteit en emotieregulatie.

De gevoelige leeftijd om de basis voor deze vaardigheden te leggen, ligt tussen 4 en 8 jaar. Steeds meer zien we echter dat ook oudere kinderen nog extra training nodig hebben. Want dat is het goede nieuws: zelfregulering kun je trainen!

Tijdens deze studiedag leren de deelnemers wat zelfregulering is, wat het belang ervan is, wordt er dieper ingegaan op het belang van het werkgeheugen, worden de risicogroepen in kaart gebracht, maar vooral leren we hoe zelfregulering kan worden getraind. Zelf oefenen is de basis van waaruit de theorie duidelijk wordt gemaakt.

Door wie?
Albert Janssens
CeSMOO
Vormingswerker - Onderwijzer in gewoon en buitengewoon onderwijs - Sinds 1992 vormingswerker in binnen- en buitenland - Trainer van Feuerstein (IVP), Haywood (Bright start), Greenberg (CEA) en Klein (MISC) - Auteur van verschillende boeken.

Voor wie?
Voor iedereen die met jonge kinderen werkt: kleuterleidsters, therapeuten, zorgcoördinatoren, directies, beleidsondersteuners, …

Over wie?
6 - 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.