24 september, 19 november, 4 februari, 22 april, 17 juni (13u30-16u30) - Intervisie voor ergotherapeuten

Printervriendelijke versiePDF version

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten. Centraal staat: bereiken of behouden van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de bewoner en van de mogelijkheid om als bewoner om zelf keuzes te maken.
Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Hoe kan je als ergotherapeut ingezet worden bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen of bij dementerende of palliatieve bewoners?
We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.
Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden.

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/intervisie-voor-ergotherape...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.