24 maart, 26 april, 2 juni - Zelfevaluatie op basis van EFQM 2020 - GENT

Printervriendelijke versiePDF version

EFQM (European Foundation of Quality Management) biedt een internationaal erkend referentiekader voor duurzaam succes van een organisatie. De organisatie wordt als een geheel bekeken met de missie en strategische prioriteiten als oriëntatiepunten.

Tijdens deze opleiding leren we dit referentiekader gebruiken als basis voor een zelfevaluatie van je organisatie. Een doordachte aanpak van een zelfevaluatie creëert een gedeelde visie op sterkten en groeikansen.
Zo ontstaat meteen ook draagvlak voor een actieplan om verdere groei te realiseren.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?
• Je krijgt goed inzicht in alle elementen van het EFQM-model, zodat je ze kan beoordelen tijdens de zelfevaluatie
• Op maat van je organisatie werk je een stappenplan uit om de zelfevaluatie uit te voeren. Je krijgt toegang tot een digitale quickscan en je ontvangt de verwerkte resultaten.
• Je leert goede praktijken kennen van de andere deelnemende organisaties
• Je eindigt met een uitgewerkt actieplan
• De begeleiders geven je feedback en advies

Meer info: http://jo-in.be/vorming/zelfevaluatie-op-basis-van-efqm-2020

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.