23/09/22 ICOBA-vorming: Grenswijs – maak beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming zet je jouw team op één lijn rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je weet hoe je een gedragen reactie-, preventie- en kwaliteitsbeleid organiseert met de beleidstool Grenswijs.be

WANNEER EN WAAR
23/09/22 van 9u30 tot 16u30 - ONLINE

PROGRAMMA
Stel een beleid seksualiteit op waardoor je als organisatie gepast pedagogisch reageert, preventieve acties en educatie organiseert, ruimte laat voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen en ruimte creëert voor seksuele beleving.
Je leert werken met tools uit de beleidstool Grenswijs.be. Ontdek met een snelle scan waar jouw organisatie eerst op inzet; Oefen met casussen en ontdek hoe je gepast pedagogisch reageert op seksuele situaties. Vul je beleidsplan aan of stel het op in de beleidsbox grensoverschrijdend gedrag
We overlopen een handelingsprotocol seksueel grensoverschrijdend gedrag:
- Melding
- In kaart brengen van het grensoverschrijdend gedrag met het Sensoa Vlaggensysteem
- Ernst inschatten van situaties met het Sensoa Vlaggensysteem
- Uitvoeren van het advies
- Evaluatie
- Verbeteracties voor je beleid

Wanneer en in welke mate is gedrag seksueel grensoverschrijdend en hoe reageer je erop? Dat zijn de kernvragen van het Sensoa Vlaggensysteem. Iedereen in je organisatie krijgt hier vroeg of laat wel eens mee te maken en dan reageer je zowel tijdens het incident, kort na het incident en op beleidsvlak.

Met een Sensoa Vlaggensysteem schat je in in welke mate het gedrag over de grens gaat en zet je met je team een gemeenschappelijke bril op.

WERKVORMEN EN METHODE
Sensoa Vlaggensysteem - Beleidstool Grenswijs - casusbesprekingen - Plenaire sessie
De sessie gaat ONLINE door. We voorzien een pauze om het uur.

VOOR WIE
Iedereen die werkt aan een beleid rond grensoverschrijdend gedrag: leidinggevenden, directie, sleutelfiguren…

OVER DE LESGEVER
Lies Pauwels begeleidt als freelancer bij Sensoa beleidsprocessen bij tal van organisaties om beleid te evalueren en op te stellen. Eveneens geeft ze onder de vlag van Sensoa vormingen rond het vlaggensysteem voor minderjarigen en volwassenen. Daarnaast is ze zelfstandig psychotherapeut.
Praktisch
Startdatum: 23 sep 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: SENSOA vzw
Code vorming: 319331-IC62 Thema: Maak beleid rond lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/16654

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.