23/09/2021 tot 28/04/2022 - ICOBA - 9 daagse opleiding tot agressiecoach in je organisatie

Printervriendelijke versiePDF version

Data: 23/09/2021, 21/10/2021, 18/11/2021, 02/12/2021, 16/12/2021, 20/01/2022, 24/02/2022, 24/03/2022, 28/04/2022
Plaats: 3010 Kessel-lo, Jeugdherberg De Blauwput
Opleider: Impuls vzw

PROGRAMMA en DOELSTELLINGEN
Je organisatie heeft al heel wat inspanningen gedaan om lastig en agressief gedrag beheersbaar te maken.
Medewerkers krijgen bijvoorbeeld vorming, er is een visie op aanpak en een beleidsplan, er zijn procedures…
Een agressiecoach kan die inspanningen op een duurzame wijze verankeren in je organisatie.

Wat houdt de opleiding in?
De opleiding duurt 9 dagen + 3 halve dagen intervisie. Binnen het programma komen 3 modules van 3 dagen aan bod.
- Lastig en agressief gedrag in de hulp- en dienstverlening. Mechanismen, principes, duiding en handvatten. Preventie en aanpak van agressie en escalerende conflicten. Proces van agressie en boosheid en geweldloos omgaan hiermee. Methodes en didactiek om hier zelf vorming rond te geven.
- Lastig en agressief gedrag bespreekbaar maken. Patronen en systemen herkennen die door de impact van agressie kunnen ontstaan. Methodes om de impact van agressief gedrag te bespreken met teams en individuen.
- Herstel en nazorg na agressie-incidenten. Mechanismen van impact op medewerkers en teams. Verloop van een herstelproces van een individu of team. Basisvaardigheden herstel na agressie-incidenten. Herstelgesprekken voeren met medewerkers en teams vanuit de tools en het gedachtegoed van verbindend communiceren.
- Beleidsondersteuning: opmaak, implementatie en bewaken van een agressiebeleidsplan in de organisatie.

We gebruiken werkcases uit de praktijk van de deelnemers (omgaan met weerstanden, verdieping herstel en grenzen in teams bespreekbaar maken). Elke deelnemer doet een individuele sessie vanuit de functie agressiecoach en ontvangt hierover feedback van de collega coaches en de opleider.

Tijdens de opleiding werkt elke deelnemer aan een persoonlijk project. Dit project is verbonden aan de doelstelling en wordt binnen de organisatie uitgevoerd tijdens de duur van de opleiding.

Na de opleiding spreken we met de groep 3 momenten af voor een themagerichte intervisie van telkens een halve dag.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

WERKVORMEN EN METHODIEK
Ervaringsgericht, praktijkgericht, via uitwisseling, reflectie, oefening, tussentijdse opdrachten en project op de werkplek gedurende de opleiding

VOOR WIE
In principe kan elke medewerker, van begeleider tot leidinggevende, agressiecoach worden, mits hij of zij een mandaat heeft vanuit zijn organisatie of dienst.

Deelname is mogelijk na een intake gesprek waarin we voorkennis, motivatie en mandaat aftoetsen. Als je je kandidaat stelt, krijg je een afspraak voor een gesprek.

OVER DE LESGEVER
Mariet Ghaye, trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) communicatie.
Auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers naar een gedragen beleid’ Acco 2012

INSCHRIJVEN
https://www.icoba.be/vormingsaanbod%20ICOBA

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.