23/05/2022 - "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6548/ik-ik-wil-het...

Inhoud
In het pakket Ik, ik wil het zelf kunnen proberen we kinderen die hinder ondervinden in het zelfstandig functioneren te ondersteunen tijdens het aanleren van zelfzorgactiviteiten. ADL is een belangrijke factor van zelfstandigheid en autonomie. Je zelfredzaamheid bepaalt mede je maatschappelijke participatie. Bij kinderen kan dit betekenen dat ze kunnen participeren in het gezin, op school, in sportclubs en in hun vriendengroep. Elk kind wil er bij horen, wil autonomie, betrokkenheid en zijn competenties aanspreken.

In de loop van deze studiedag duiden we waarom dit pakket ontwikkeld is en waarop het gebaseerd is. Verschillende inzichten worden kort geduid: de zelfdeterminatietheorie (ZDT), het oplossingsgericht en coachend werken, het betrekken van de context, het hele systeem rond het kind. Veel aandacht gaat naar de Kids’ skills-methode van Ben Furman. Deze streeft naar een meer cliëntgerichte en motiverende manier van werken met kinderen. Het kind staat centraal tijdens de opbouw van de therapie. Om kinderen optimaal te bereiken geven we hen en hun omgeving inspraak in het bepalen van de hulpvraag. Ik, ik wil het zelf kunnen voegt deze elementen samen in één specifieke vorm van ADL-therapie. Doorheen onze uiteenzetting leggen we de link naar het omzetten van de DCD richtlijnen naar de praktijk.

Zijn jullie al gemotiveerd om samen met ons oplossingsgericht aan de slag te gaan? Kom dan zeker naar onze studiedag.

Door wie?
Nathalie Vanassche
CAR Ter Kouter Deinze en VIVES Brugge - Ergotherapeut en gastdocent in de opleiding ergotherapie

Selket Willems
Is afgestudeerd als ergotherapeut aan Vives Brugge en studeert verder in de klinische psychologie aan de UGent.

Voor wie?
Voor professionele hulpverleners die actief betrokken zijn bij het verbeteren en aanleren van zelfredzaamheidsactiviteiten bij kinderen (vanaf 6 à 7 jaar).

Over wie?
6 - 12 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.