22/04 en 29/04 Conflictcoaching

Printervriendelijke versiePDF version

INHOUD
Doelstellingen
• Dieper inzicht in conflicten hebben
Je hebt een dieper begrip van conflicten, inclusief de complexiteit ervan en de emotionele aspecten.
• Escalatie herkennen en voorkomen
Je kan signalen van conflictescalatie herkennen en stappen ondernemen om escalatie te voorkomen.
• Diverse benaderingen van conflicten begrijpen
Je begrijpt dat mensen verschillende benaderingen hebben bij conflicten en kunnen deze benaderingen herkennen en ermee omgaan.
• Conflictbeheer als maatwerk toe passen
Je kan conflicten benaderen als unieke situaties en passende strategieën toepassen om deze op te lossen.
• Het geleerde praktisch toepassen
Je kan de verworven kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk, waarbij je conflicten uit de dagelijks realiteit effectiever kan beheren en oplossen.

PROGRAMMA
Conflicten zijn vaak complexe puzzels met vele stukken, waar een eenvoudige oorzaak-gevolgredenering zelden voldoende is. Emoties voegen een extra laag toe aan deze uitdaging. Deze vorming onderzoekt de impact van emotionele overbelasting in conflictsituaties.

Conflicten worden vaak geassocieerd met emotionele lading en miscommunicatie. De vorming biedt inzicht in hoe conflicten ontstaan en hoe ze escaleren. We verkennen wat een overvloed aan emoties met een persoon kan doen en hoe dit de dynamiek van een conflict beïnvloedt.

Verdieping van inzicht
We gaan verder dan oppervlakkige oorzaak-gevolgrelaties en onderzoeken de diepere wortels van conflicten. We kijken naar de diverse manieren waarop mensen conflicten benaderen en analyseren hoe interpretatie, escalatie en vermijding een rol spelen. We leggen de focus op begrip en inlevingsvermogen, en ontdekken dat wat mensen werkelijk willen vaak niet overeenkomt met hun gedrag.

Conflictbeheer als maatwerk
Conflicten zijn uniek en vereisen aangepaste oplossingen. We behandelen het onderscheid tussen standpunten en belangen, de wil om tot een oplossing te komen, en hoe acties invloed hebben op anderen. We bestuderen terugkerende patronen in conflicten en onderzoeken de rol van een eventuele bemiddelaar of leidinggevende. Elke deelnemer krijgt de kans om te leren, te groeien en te ontwikkelen in conflictbeheer.

Praktijkgerichte oefeningen
Op de tweede dag voegt een acteur zich bij ons. We werken met casussen van deelnemers, groot en klein, opgelost en onopgelost, serieus en luchtig. We leren van elkaar, van de feedback van mededeelnemers, van de trainer en van de acteur. Hoewel het een serieus onderwerp is, is er ook ruimte voor humor tijdens oefensessies. Het is geen echte confrontatie, maar eerder een kans om in de spiegel te kijken en te groeien in conflictsituaties.

DOELGROEP
Alle werknemers

SECTOREN
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337), federale gezondheidsdiensten, gezinszorg, kinderopvang, lokale diensteneconomie, maatwerkbedrijven - BWP, maatwerkbedrijven - SWP, opvoedings -en huisvestingssector, ouderenzorg, revalidatiecentra, socioculturele sector, thuisverpleging, Vlaamse welzijnssector, ziekenhuizen

OPLEIDER
PraxisNetwerk

LOCATIE
Kessel-lo

KOSTPRIJS
gratis

MEER INFO
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/26051-0

ORGANISATIE
VIVO en FeBi

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.