22/03/2022 - Frans in un deux trois - Kant-en-klaar oefenprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie - Franse klank-tekenkoppeling

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6520/frans-in-un-d...

Inhoud
Het leren van de vreemde taal Frans is een complex proces waarbij veel kinderen en jongeren met dyslexie problemen ondervinden. Al gauw stoten zij op de vreemde klank-tekenkoppeling die ze zich eigen moeten maken. Naast de communicatieve taaltaken, die centraal staan in het basisonderwijs, is het verwerven van woordenschat via de drie pijlers uitspraak, betekenis en spelling een essentieel onderdeel voor het leren van de vreemde taal. Momenteel neemt het thematisch verwerven van woordenschat een prominentere plek in dan het systematische aanleren van de Franse spellingregels en -regelmatigheden.

Nochtans is er veel winst en motivatie te behalen wanneer deze klank-tekenkoppelingen expliciet worden aangeleerd. In het nieuwe oefenprogramma Frans in un, deux, trois worden deze Franse klank-tekenkoppelingen, net als in het Nederlandse lees- en spellingonderwijs, vanuit de alfabetische kennis aangebracht. Via een gestructureerd, opbouwend en expliciet aanbod komen kinderen en jongeren via dit oefenprogramma in contact met de link tussen klanken en hun lettersymbolen. Vanuit een multisensoriële integratie worden deze klank-tekenkoppelingen aangeleerd en versterkt, met als doel een minder abstract spellingsysteem.

Het oefenprogramma is kant-en-klaar: vanuit de Gemeenschappelijke Actieve Woordenlijst Frans werden alle woorden geanalyseerd volgens hun klank-tekenkoppelingen. Deze woorden werden overzichtelijk geordend in categorieën en subcategorieën die elkaar letter na letter opvolgen. Het kind of de jongere krijgt de kans om alle koppelingen direct te oefenen in verschillende posities van bekende klank-tekenkoppelingen. Door de voortdurende link tussen uitspraak, betekenis en spelling worden de koppelingen versterkt en de intrinsieke motivatie verhoogd.

Na deze webinar kan je kinderen bewust maken van het feit dat Frans een gestructureerde taal is die je met de juiste aanpak goed kan uitspreken, verstaan en schrijven zonder angst. Met ‘Frans in un, deux, trois’ willen we alle kinderen en jongeren met dyslexie enthousiast maken voor Frans. Werk jij hier ook aan mee?

Noot: Frans in un deux trois is te koop via de webshop van Sig. Het is niet inbegrepen in de prijs van dit webinar. > Meer info en bestellen oefenpakket

Door wie?
Sandy Wynants

Logopedische praktijk, Grobbendonk
Zelfstandige logopedist

Voor wie?
Logopedisten en (zorg)leerkrachten lager onderwijs derde graad of secundair onderwijs eerste graad

Over wie?
Kinderen met dyslexie uit de derde graad van het lager onderwijs of de eerste graad van het secundair onderwijs

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.