22 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober (9u30-16u) Intervisie reeks 2: Woonzorgcreet

Printervriendelijke versiePDF version

Het ‘nieuwe’ Woonzorgdecreet (2020) verwacht een doordacht beleid rond o.a. 16 thema’s. Anker biedt ondersteuning om op een vlotte manier te voldoen aan de nieuwe regelgeving. We houden het eenvoudig, praktisch en realistisch. Aansluitend op de eerste reeks, gaan we tijdens deze vervolgintervisie dieper in op wonen en leven, vrijheidsbeperkende maatregelen, valpreventie, ondervoeding, mond- en tandzorg, doorligwonden, infecties en afzondering. We staan steeds stil bij deze vragen: wordt de bewoner/cliënt er beter van? Is dit onze visie? Is het haalbaar voor de medewerkers? Kunnen we dit verankeren binnen onze werking?

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/voer-een-bewust-beleid-conf...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.