Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

6/09/2022 - Omgaan met personen met psychiatrische kwetsbaarheid voor maatschappelijk werkers 03.08.2022
29/09/2022 - Omgaan met verbale agressie 03.08.2022
29/09/2022 - Massage bij mensen met kanker en zorgbehoevenden 03.08.2022
29/09/2022 - Het administratieve kluwen na overlijden 03.08.2022
29/09/2022 - Beroepsgeheim voor sociaal-agogische professionals 03.08.2022
27/09/2022 - Clean desk voor betere prestaties 03.08.2022
26/09/2022 - Zwangerschapsmassage 03.08.2022
26/09/2022 - Succesvol coachen op de werkvloer 03.08.2022
22/09/2022 - Omgaan met hooggevoelige/hoogsensitieve kinderen 03.08.2022
22/09/2022 - Assertiviteit 03.08.2022
21/09/2022 - Opleiding tot loopbaancoach 03.08.2022
21/09/2022 - Training moeilijke gesprekken voeren (voor leidinggevenden) 03.08.2022
20/09/2022 - Update asiel- en vreemdelingenrecht: wijzigingen op een rijtje 03.08.2022
20/09/2022 - Omgaan met verbale agressie 03.08.2022
20/09/2022 - Frans voor maatschappelijk werkers 03.08.2022
20/09/2022 - Basis overheidsopdrachten in de zorg voor beginners 03.08.2022
Fysieke lezing: Mensen met autisme motiveren 01.08.2022
28/10/22 - overgang minderjarigen (PAB/MFC) naar meerderjarigenzorg (PVB) 29.07.2022
14/11/22 - bewindvoering van een PVB-budgethouder - online 29.07.2022
08/09/22 - Het ABC van het PAB - Kortrijk 29.07.2022
13/09/2022 het ABC van het PVB - Turnhout 29.07.2022
27 sep - Creatief communiceren met kinderen en jongeren - Gent 27.07.2022
27 sep - Wij zorgen voor mensen, en wie zorgt er voor ons - Gent 27.07.2022
26 sep - Zelfevaluatie op basis van EFQM 2020 - Gent 27.07.2022
20 sep - DUPLO - Verdieping (v)echtscheiding - Gent 27.07.2022
2 sep - Praktijkdag circulaire vragen stellen - Gent 27.07.2022
31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 18 april, 2 en 16 mei 2023 - Ethisch Referent | Ethiek op de werkvloer 19.07.2022
Webinar 2 “Digitale inclusie voor personen met een beperking” 15.07.2022
13/10, 27/10/2022 - Van veerkracht naar Bind-Kracht 14.07.2022
22/11, 1/12, 13/12/2022 - Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog 14.07.2022
6 september 2022 - Webinar 2 “Digitale inclusie voor personen met eenbeperking” 14.07.2022
14/10/2022 - Hedendaagse ontwikkelingspsychologische inzichten: opvoeding, hechting, emotieregulatie 06.07.2022
14/10/2022 - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 06.07.2022
14/10/2022 - De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD 06.07.2022
13/10/2022 - Het model en de methode ‘de draad’ en de aanpak van ontwikkelingsproblemen 06.07.2022
10/10/2022 - Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext: met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels 06.07.2022
07/10/2022 - Succesvol praten met een kind/jongere met autisme Praktisch aan de slag 06.07.2022
06/10/2022 - Door het lint: wat te doen bij een meltdown: technieken bij heftige woede-uitbarstingen 06.07.2022
04/10/2022 - Lezen en spellen met Taal in Blokjes - Een fonologische en evidence-based methode 06.07.2022
04/10/2022 - Het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden in de klas (8-12 jaar) 06.07.2022

Pagina's