2/03/2022 - Oplossingsgericht coachen inzetten in het begeleidingstraject: een introductie

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6265/oplossingsger...

Inhoud
Tijdens deze workshop leer je de principes van oplossingsgericht coachen kennen en hoe je dit kan inzetten in therapie of begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Deze vorm van coaching leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekortkomingen en naar de toekomst kijken in plaats van te graven in het verleden. Door jezelf een nieuwe denk- en zienswijze aan te meten, ontwikkel je nieuwe invalshoeken en verander je je begeleidingsstijl. Waar je vroeger dacht vast te zitten, dienen zich weer nieuwe kansen aan. Zo creëer je tal van mogelijkheden voor jezelf, je medewerkers, cliënten of leerlingen.

We maken uitgebreid kennis met het oplossingsgericht coachen. Deze vorm van coachen verschilt met de meeste andere vormen van coachen. Een oplossingsgerichte coach richt zich op de veranderwens van zijn medewerkers of cliënten. De krachten en de sterktes worden opnieuw zichtbaar gemaakt, in plaats van het uitvergroten van problemen en het graven naar de oorzaak hiervan.

Programma:
Introductie in het oplossingsgericht werken
De flowchart
Vaardigheden en tools voor de oplossingsgerichte coach

Door wie?
Chris Van Dam heeft ondertussen ongeveer 20 jaar ervaring als personal coach, teamcoach, workshopbegeleider en auteur van vakliteratuur. Hij werkt als praktijklector aan HOGENT, is zaakvoerder van ‘Coachen naar verandering’ en staflid van het ‘Oplossingsgericht Centrum’. Dankzij de ervaring die hij als staflid bij het Korzybski Instituut heeft opgedaan, kreeg hij de gelegenheid om zich langdurig te trainen en verdiepen in de oplossingsgerichte mindset.

Voor wie?
Coaches, zorgleerkrachten, begeleiders, therapeuten en anderen die actief betrokken zijn bij het begeleiden en motiveren van cliënten.

Over wie?
6 tot 18+ jaar; een zeker taalbegrip bij de cliënt is vereist.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.