2/03/2022 - Kinderen en adolescenten met DCD, differentiële diagnostiek

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6361/kinderen-en-a...

Inhoud
“Omdat de diagnose DCD vaak laat gesteld wordt, is het belangrijk dat alle zorgprofessionals, die een kind aangemeld krijgen met een andere hulpvraag, alert zijn op problemen in de motoriek.” […] “Algemeen wordt erkend dat bij kinderen met DCD vaak sprake is van comorbide stoornissen.” […] “Dit kan ook […] de behandelmogelijkheden beïnvloeden.” (De Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder, DCD, 2019)

Om in aanmerking te komen voor een diagnose DCD mogen de motorische problemen niet toe te schrijven zijn aan een neurologisch, verstandelijk of visueel probleem (criterium D van DSM-5), hoewel er bij veel kinderen sprake is van comorbiditeit, wat de diagnostiek extra bemoeilijkt en een multidisciplinair perspectief vereist.

Deze studiedag geeft antwoord op de volgende vragen:

Welke comorbiditeit komt (vaak) voor bij DCD?
Wat is de impact van DCD op een intelligentieonderzoek, logopedisch onderzoek, enz.?
Waarop kan gelet worden, welke aanpassingen kunnen hierbij zinvol zijn?
Wat is de impact van comorbiditeit op het psychomotorisch onderzoek?
We illustreren de aangebrachte items met foto’s, video’s, casussen en ervaringen van de docent.

Door wie?
Van den Eede Maya

Kinesitherapeut, dienst Kinderneurologie en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Plus (COS+) van het UZ Brussel.
Meer dan 10 jaar ervaring in multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelings- en leerstoornissen en specifieke expertise in DCD. Gastdocent voor meerdere organisaties.

Voor wie?
Artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kortom professionelen, werkzaam in een diagnostische setting of wie meer inzicht wenst in het topic.

Over wie?
6 - 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.