20/10/22 ICOBA-vorming: Conflictsituaties begeleiden met conflicthelden.be - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming ontwikkel je inzichten in blended werkvormen voor conflicthantering. Je frist je basishouding conflicthantering op en je leert jongeren taal geven aan hun noden en gevoelen. Je kan oplossingen aanreiken in verschillende fasen van een conflict.

WANNEER EN WAAR
20/10/22 van 13u30 tot 17u00 - ONLINE

PROGRAMMA
We versterken je eigen vaardigheden en die van jongeren in het omgaan met conflictsituaties. Aan de hand van veiligheidsplannen en signalenplannen, interactieve oefeningen en methodieken geven we je de juiste tools om jongeren te begeleiden bij een conflict.

Werken aan veerkracht en weerbaarheid? Inzetten op alternatieve conflict- of copingstijlen? Emotie-regulatie en rust vinden? Omgaan met frustraties, agressie en pesten?

We gaan dieper in op deze thema’s en geven je de juiste bagage mee om een held te worden in het begeleiden van conflictsituaties. Bovendien bieden we met de bijhorende website van Conflicthelden jongeren en hun begeleiders een eenvoudige oplossing op maat die aansluit bij de leefwereld en noden van de doelgroep en tegelijkertijd drempels van tijd en afstand overbrugt.

Deelnemers dienen zelf over een eigen laptop te beschikken om de website aan de hand van oefeningen te leren gebruiken.

De website van Conflicthelden.be werd samen met jongeren en professionals onderzocht aan hogeschool UCLL en op basis van principes uit de oplossingsgerichte therapie en cognitieve-gedragstherapie uitgewerkt.

WERKVORMEN EN METHODIEK
We verkennen de theoretische achtergrond van doeltreffende conflicthantering en de applicatie www.conflicthelden.be. We staan stil bij praktijkvoorbeelden, filmpjes en oefeningen. Aan de hand van casussen en rollenspelen worden nadien je competenties in werkgroepjes verder aangescherpt en besproken. We zorgen ervoor dat je het geleerde ook nadien direct kan inzetten op de werkvloer.

VOOR WIE
Professionals die in aanraking komen met jongeren (13 – 18j) zoals begeleiders, opvoeders, (psychiatrisch) verpleegkundigen, contextbegeleiders, pedagogisch personeel, psychologen, (zorg)leerkrachten, sociaal werkers…

OVER DE LESGEVER
Deze vorming wordt door een van de volgende personen gegeven:

Stijn Custers is lector en onderzoeker aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Hij ontwikkelde in samenwerking met de sector de digitale applicatie van Conflicthelden.be. Daarnaast doet hij onderzoek naar effectieve methodieken in het omgaan met agressie en conflict en geeft hij vorming hierover.

Benny Leesen is Bachelor in de Orthopedagogie en praktijklector aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Hij geeft reeds jaren training en vorming in agressie- en conflicthantering en is master trainer Life Space Crisis Intervention. Als coach, trainer en bemiddelaar beschikt hij over een ruim scala van begeleidingsmethodieken. (oa. Supervisie, forumtheater..)

Hanne Leirs is Bachelor in de Orthopedagogie en Master in de Onderwijsinnovatie. Ze is als praktijklector verbonden aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Ze geeft reeds jaren training en vorming in agressie- en conflicthantering en is senior training Life Space Crisis Intervention. Samen ontwikkelde ze in onderzoek ook mee de blended hulpverlening achter Conflicthelden.be.

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/16656

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.