20/10/2022 - [Train-de-trainer] Maak je organisatie inclusief

Printervriendelijke versiePDF version

Een stappenplan én actie richting inclusieve organisatie

>> Inschrijven: http://www.konekt.be/1375

Ontdek hoe je aan de hand van een stappenplan jouw organisatie richting inclusie kan loodsen. Niet enkel in theorie, maar ook de praktijk.

Voor wie? HR-medewerkers, teamleiders en iedereen die zin heeft om in een organisatie aan inclusie te werken. Programma Werken aan een inclusieve organisatie doe je doordacht en met een plan. Deze train-de-trainer helpt je daarbij, en geeft je de nodige tools en achtergrond om zélf in jouw organisatie de omslag naar inclusie in gang te zetten. In deze vorming: Ontdek je wat de handvatten zijn om medewerkers met een beperking een actieve rol te geven. Leer je hoe je de drempels in de organisatie kan verlagen. Kom je te weten hoe je je collega’s sensibiliseert rond inclusie en erover communiceert. Deze opleiding is een combinatie van theoretische vormingsmomenten (waar we de visie en het stappenplan leren kennen en gebruiken) en supervisiemomenten (waar we kennis en vaardigheden verdiepen, vertrekkend vanuit de ervaringen in de eigen context). Onze visie: samen bouwen aan een inclusieve samenleving In een mensenleven is het cruciaal om erbij te horen, om vanuit je talent deel te kunnen nemen aan de samenleving. Konekt streeft ernaar dat iedereen dezelfde kansen krijgt op vlak van leren, werken en vrije tijd. We ondersteunen verenigingen, bedrijven en overheden om hun drempels voor personen met een beperking weg te werken. Samen timmeren we aan een organisatiecultuur die verrijkend is voor alle betrokkenen.

Praktisch
Wanneer: 20/10, 27/10, 17/11 en 08/12/2022
Waar: Hof Van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
Begeleider: Kurt Vanhauwaert, Marijn Leroy
Prijs: € 380.00 - Standaardprijs

>> Inschrijven: http://www.konekt.be/1375

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.