20/09/2022 - Werken met talent bij personen met een verstandelijke beperking

Printervriendelijke versiePDF version

Werk krachtgericht, positief en zie hoe talenten in actie komen

>> Inschrijven: http://www.konekt.be/1345

Alle mensen, ook personen met een beperking, hebben talenten die ze levenslang kunnen ontwikkelen. Ontdek hoe je die talenten kan herkennen en ontwikkelen, vanuit een krachtgerichte aanpak.

Voor wie? Begeleiders, coaches en ondersteuners. Programma In deze vorming: Leer je alles over principes als krachtgericht werken. basishouding waarderende benadering, en talent in actie. Ontdek wat hefboomvaardigheden en niet-talenten zijn. Kom je te weten hoe je jobcrafting en jobcarving op basis van talent kan toepassen. Op een interactieve manier ontdek je hoe je die theorie kan toepassen binnen je eigen werking of relaties. Onze visie: focus op talent Onze maatschappij focust nog al te vaak op wat personen (met een beperking) niet kunnen, in plaats van hun talenten te benoemen en interesses te stimuleren. Konekt vertrekt vanuit een onvoorwaardelijk geloof dat mensen, organisaties en praktijken het sterkst groeien wanneer je kijkt naar wat goed gaat. Ook in onze opleidingen focussen we op deze krachtgerichte mindset.

Praktisch
Wanneer: 20/09/2022
Waar: Hostel H, Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt
Begeleider: Jenka Van Hoecke
Prijs: € 95.00 - Standaardprijs

>> Inschrijven: http://www.konekt.be/1345

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.