20/05/21 - Online studiedag - Assessment & behandeling ernstige afasie - Aan de slag met GLOBAMIX

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-studiedag---assessment-en-behan...µ

In deze online studiedag gaan we aan de slag met het eerste deel van GLOBAMIX (2020), een toolbox voor dynamisch assessment bij volwassenen met ernstige neurogene communicatiestoornissen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Problemen met het traditionele assessment bij deze doelgroep & principes van dynamisch assessment
Voorstelling en illustraties van de onderdelen van GLOBAMIX deel 1
Praktische illustraties van het gebruik van de assessmentmethodieken aan de hand van minicasuïstiek
Do’s a don’ts voor de behandeling en begeleiding van personen met ernstige afasie (zowel in de acute revalidatie als chronische fase)
Het onderwerp ondersteunde communicatie wordt in detail uitgewerkt
Mogelijkheid tot vragen/discussie

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.