20/04/2021 - Online studiedag - Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-studiedag---voor-altijd-en-nooi...

Inhoud
Tijdens deze studiedag staan we eerst uitvoerig stil bij de huidige visie op rouw, vooral bij de doelgroep kinderen.

We overlopen de kenmerken van rouw en bekijken hoe dit zich (mogelijk) uit bij de verschillende leeftijdsgroepen. Ook voor het anticiperend rouwen maken we tijd. Betrekken we kinderen in het ziekteproces van één van hun ouders/grootouders? Hoe doen we dat? Kunnen we kinderen vertellen over euthanasie?

In een tweede deel overlopen we allerlei verschillende technieken en manieren om met kinderen aan de slag te gaan, afhankelijk van hun leeftijd en cognitieve ontwikkeling.

Alles wordt geïllustreerd met filmfragmenten en casussen.

Door wie?
Griet Gobyn

Palliatieve Eénheid Brugge en het Netwerk Heidehuis
Psycholoog

De Puzzel
Zelfstandig therapeut