20 september, 18 oktober, 8 november, 20 december (9u-12u30): BelRAI screener, behaal je attest

Printervriendelijke versiePDF version

Vanaf 1 juni 2023 zal een woonzorgcentrum, voorafgaand aan de opname van een bewoner, nagaan of er een actuele BelRAI inschaling ter beschikking is. Indien dit niet het geval is, kan het woonzorgcentrum een screener afnemen. Tijdens deze praktijkgerichte vorming geven we je meer uiteg over de BelRAI screener, over hoe je items moet invullen en de webapplicatie moet gebruiken. Verder bespreken we concrete casussen en beantwoorden jullie vragen intervisiegewijs.

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/belrai-screener-behaal-je-a...

20 september, 18 oktober, 8 november, 20 december (9u-12u30)
BelRAI screener, behaal je attest

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.