19/11/2021 - Tijd voor muziek: communicatietraining bij slechthorendheid/doofheid met behulp van muziek

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Muziek is goed voor iedereen, ook voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend lijkt.
In deze workshop ligt de focus op slechthorende/dove volwassenen en kinderen (en hun ouders) die hoortoestellen of een CI dragen. Met hoortoestellen of een CI hebben zij hoormogelijkheden, maar zullen zij in een regulier muziekprogramma onvoldoende kunnen participeren.

Tijdens deze workshop leren we hoe muziek op verschillende manieren ingezet kan worden in de begeleiding van slechthorende kinderen en volwassenen. Door de jarenlange ervaring van de sprekers weten ze waar de mogelijkheden, maar vooral ook waar de uitdagingen liggen als het gaat om muziek maken en muziek beleven. In hun muziekprogramma’s wordt er op verschillende manieren invulling gegeven aan muziek. Het doel van deze bijeenkomsten is het samen plezier hebben in muziek maken en beleven, verbetering van kwaliteit van leven, verbinding vinden met elkaar en verbinding teweegbrengen tussen muziek en herinnering. Voor kinderen geldt specifiek dat muziek maken een positief effect heeft op de spraak-taalontwikkeling en op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Door wie?
Marieke Bouma en Gera Nijhof

In Harmonie
Audiologisch Centrum UMCG
Logopedisten

Artikel ‘In harmonie met muziek, want muziek is overal’

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.