19/11/2021 - Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
We verkennen de cognitieve en zintuiglijke stijlen met de implicaties voor het specifieke gedrag bij ASS. Kinderen en jongeren vertonen vaak een vertraagde emotionele ontwikkeling, vragen verduidelijking in tijd, ruimte en in aanpak. Ook speelt de zintuiglijke informatieverwerking een grote rol bij onder- en overprikkeling in de klas.

We onderzoeken de kenmerken en functies van dit gedrag, bekijken gericht onderzoek o.a. SEO, 4 kwadranten, 21 zintuiglijke stijlen, ABC-schema, enz.

Deze methodieken worden onder de vorm van een workshop met verschillende doe-opdrachten ingeoefend. Als leerkracht, ondersteuner, therapeut blijf je in je kracht staan en je kan er concreet mee aan de slag gaan. Eigen inbreng a.d.h.v. een vooraf ingestuurde casus is mogelijk.

Dit is een workshop waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden, zodat je met concrete handvatten terug naar huis gaat.

Door wie?
Karen Van Dyck

Psychomotorisch therapeut in privépraktijk
Psychotherapeut i.o.
Erkend auti-en gedragscoach
Ondersteuningsnetwerk VOKAN (Voorheen GON-coördinatie type3-type9)
Gastspreker bij verschillende organisaties

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.