19/10/2021 - EHBO-opfrissingscursus

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6294/EHBO-opfrissi...

Het volgen van een jaarlijkse opfrissingscursus is een verplichting voor de EHBO-verantwoordelijken die een basisopleiding van 16 uur gevolgd hebben.

De inhoud van dit programma beantwoordt volledig aan de wettelijke verplichtingen betreffende de eerste hulp aan werknemers na ongeval of onwel worden.

De opfrissingscursus duurt vier uur. Het programma bestaat uit actuele informatie betreffende de inhouden die in de basisopleiding werden gegeven. Deelnemers die met succes deze jaarlijkse opfrissing hebben gevolgd, ontvangen een getuigschrift.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.