19/04/2021 - Klasprikkels en breinvriendelijk leren

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/klasprikkels-en-breinvriendelijk-leren...

Inhoud
Tijdens deze workshop bekijken we de prikkelverwerking van kinderen in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden, executieve functies (EF) en (bewegings)gedrag.

We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten: o.a. de 4 kwadranten (Winnie Dunn), het model ‘Werken met aandacht’ (André Rietman), het EF-kader, enz. Zo begrijpen we beter wat prikkelende leermomenten zijn die alle leerlingen uitdagen tot ontdekken, uitproberen en beleven met elkaar. Als leerkracht kan je hierop inspelen vanuit activiteiten, interactieve strategieën en organisatie.

We vertalen, oefenen en leren de hele dag aan de hand van klassituaties, 5-minuten- spelletjes, tussendoortjes, filmpjes, interventies, strategieën, enz.

Als leerkracht, ondersteuner, therapeut blijf je in je kracht staan en je kan ermee concreet aan de slag gaan. Eigen inbreng a. h. v. vooraf ingestuurde casus is mogelijk.

Dit is een workshop waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld wordt, zodat je met concrete handvatten terug naar huis gaat.

Door wie?
Karen Van Dyck
Psychomotorisch therapeut in privépraktijk
Psychotherapeut i.o.
Erkend auti- en gedragscoach
Onersteuningsnetwerk VOKAN (voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9)
Gastspreker bij verschillende organisaties